Porin Seudun Reumayhdistys ry

järjestää jäsenilleen vertaistukea

virkistystoimintaa ja liikuntaa.